Den kendte farao

Faraoer kan være kendt for rigtig mange ting. Deres byggerier, deres evner som ledere, eller for Tutankhamons vedkommende hans bevarede grav med mange gravgaver. Rigtig mange af kongegravene i pyramiderne har været ofre for gravrøvere gennem tiden, men de nåede aldrig frem til denne.

Rigt udstyret selv for en farao, der ikke nåede at nyde den store popularitet eller stor indflydelse, hvilket gør, at det næsten ikke er muligt at forestille sig de rigdomme, der må have været i de nu plyndrede gravkamre.

Fra helt ukendt til verdensberømt

Ikke mange kendte til Tutankhamon, da hans grav blev fundet i 1922. Men den rigt udstyrede og velbevarede grav ændrede hurtigt på dette. Der var guld og gaver så langt øjet rakte, og det er et fund, der for evigt vil være på arkæologers læber.

Med masser af plyndrede grave virker det påfaldende, at denne var bevaret. Men der er en rigtig god grund til dette, hvilket var, at Tutankhamons efterfølgere havde slettet hans navn fra både tempelinskriptioner og officielle annaler. Han fandtes derfor ikke på skrift nogen steder. I virkeligheden skyldtes det en utilfredshed med hans far, der havde et andet syn på guderne end det gængse, og det blev så nedarvet til hans søn.

Det har bare været historiens held, for det har givet et indblik i de værdier, en farao fik med sig til efterlivet, og et lignende fund kommer der næppe igen i Egypten.

Ikke en skønhed

Faraoer havde en uheldig tendens til at gifte sig med deres søskende og halvsøskende. Indavl har derfor været et udtalt problem hos landets øverste elite, og det er noget, der ses med al tydelighed hos Tutankhamon.

Hans forældre var søskende, og det har givet ham en del medfødte skader. Blandt andet et problematisk tandsæt, for brede hofter og en klumpfod, der har gjort ham afhængig af krykker hele livet. Der blev faktisk fundet mange stokke i hans grav.

Der har været mange rygter og ideer om hans død, herunder at han skulle have været faldet af sin stridsvogn. Men ikke meget tyder på, der er sandhed i denne historie.

På grund af indavl er der en stor sandsynlighed for, at han har lidt af Köhlers sygdom, der decideret får knoglerne til at smuldre væk. Desuden har hans immunforsvar været generelt svækket gennem hele livet. Men dette var ikke alene det, der gjorde udfaldet hos denne farao. Det er nemlig også malaria tropica, der var med til at slutte hans liv. Den farligste form for malaria.

shesha