En omfangsrig religion

Sammen med Indien er der næppe et land i verden med så mange guder, som Egypten havde. Men Egypten havde også en repræsentant for guderne på jord, nemlig landets farao. Det var faraoens pligt at sikre templer, og at dyrkelsen af guderne og ofringerne til dem kunne ske på behørig vis her. Og med mere end 1.400 kendte guder, har der været nok at holde øje med.

De mange guder repræsenterer ofte naturkræfterne og bestemte fænomener, og de er oftest afbilledet med menneskekrop og dyrehoved. Det sidste skyldes dog ikke en overbevisning om, at det var således guderne så ud. Det er snarere et udtryk for det kunstneriske og for at vise klart og tydeligt, hvilken guddom der er tale om.

Den øverste gud i Egyptens tro har varieret over tid. Det har både været solguden Ra, den mystiske Amun og modergudinden Isis. Gennem hele historien har der dog være tale om et polyteistisk samfund med mange guder, der har ændret karakter og betydning over tid.

Guderne i Egypten kunne for eksempel smelte sammen til én gud i stedet for de oprindelige to, og på samme måde kunne de splittes op igen.

shesha