En rig historie

Da pyramiderne blev opført i Egypten, var mammutten endnu ikke uddød. Det er en vild tanke, at disse begivenheder kan kædes sammen, og det siger rigtig meget om de gamle egypteres evne til at bygge imponerende bygningsværker, der står den dag i dag.

Det, der omtales som Det gamle Egypten, er perioden fra ca. år 3300 før vor tidsregning til år 332 før vor tidsregning, hvor landet blev erobret af Alexander den Store. Men selve området omkring Nildalen har være beboet af mennesker i en periode på i hvert fald 60.000 år. Noget der er dokumenteret gennem fund af blandt andet værktøjer.

Landet samles til et rige

De mange beboelser, der har været i de frodige områder, har oprindeligt været opdelt i mange små kongeriger, som det også har været tilfældet i alle andre lande verden over. Men områderne kendt som Øvre Egypten og Nedre Egypten samles under én hersker, idet Øvre Egypten erobrer Nedre Egypten.

Det samlede rige giver samtidig mulighed for innovation på rigtig mange områder. Der udarbejdes blandt andet en kalender, vandingsanlæg, den egyptiske religion udvikles, gravskikkene tager form med de første pyramider og hieroglyfferne opfindes som skriftsprog.

Pyramiderne vokser som bekendt over tid og bliver større og større, hvilket viser landets velstand og beboernes evner til at bygge mere og mere imponerende bygningsværker, der har kunnet modstå tidens tand.

I denne periode udvikles skibsfarten også, og det giver egypterne mulighed for samhandel med deres naboer.

Ikke en lang succeshistorie

Selvom Det Gamle Egypten er et land, der eksisterer i tusinder af år, så er ikke alle perioder fyldt med rigdom og fremgang. Landet er i flere perioder forarmet og svagt, der kommer perioder med hungersnød, oprør, borgerkrige og besættelser af fremmede magter. Dele af landet løsriver sig desuden i perioder, men samlet set er der dog gennem perioden stort set tale om det samme land med tåleligt faste grænser.

På sigt udvikler Det gamle Egypten sig dog til en stormagt i sin samtid. Det er et stort rige, og der er stor rigdom. De udvider deres områder, og der ses egyptisk indflydelse i rigtig mange naboområder. På den måde spredes egyptisk kultur fra et ellers lukket lande til andre dele af verden, og samtidig kommer der en stor indvandring til landet, der medfører, at andre kulturer bliver en del af den egyptiske.

Indavl på tronen

Til trods for at mange slægter gennem tiderne har siddet på tronen i Egypten, har de fleste dog haft noget til fælles, nemlig indavl gennem ægteskaber. Det har været meget almindeligt, at de royale har giftet sig og fået børn med nære familiemedlemmer, og ægteskaber mellem søskende var på ingen måde ualmindeligt. Det har sat sit præg på deres børn, der ikke alle har været så sunde og raske, som det kunne ønskes.

shesha